Vyberte stránku

O nás

IQC, INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, nepřetržitě působící na trhu odborně-technických služeb pro kožedělný průmysl a obchod již od roku 1995, je ryze českou společností. Ačkoliv jako v oboru své působnosti byla v době svého vzniku v ČR vůbec první privátní společností, která byla schopna a ochotna se „tváří v tvář“ postavit již zaběhnutým státním podnikům a organizacím, včetně nadnárodních zkušebnických a inspekčních kolosů, nelze ji tak úplně považovat za firmu vzniklou na „zelené louce“.

Spíše za jakéhosi jednoho z dědiců a snažného pokračovatele v tom, co po změně společenských poměrů v roce 1989 zbylo z úspěšného a fakticky celoevropsky velmi renomovaného Výzkumného ústavu kožedělného – a zdaleka ne jen jeho tehdejších zlínských laboratoří a pracovišť Státní autorizované zkušebny č. 209.

Personálně pak snažného pokračovatele skvělé tradice a vysoké odbornosti tehdejšího školství představovaného jednak Střední Průmyslovou Školou Kožařskou, jednak Technologickou Fakultou brněnského VUT; vzdělávacích institucí historicky navazujících na prvorepublikovou Baťovu Školu Práce.

Odvaha, zkušenost, profesní odbornost, spolehlivost, korektnost, kvalita služby, respekt ke klientovi, nestrannost, … prostě již více než čtvrtstoletí, vždy o krok vpředu, děláme a budeme dělat pouze jen to, co nám nechybí a co umíme.